Samen spelen leidt tot synergie

Bijgewerkt op: 4 nov. 2020

Phileas Fit heeft 3 overtuigingen, waarmee we medewerkers fitter krijgen en daarmee duurzaam inzetbaarheid vergroten. We zetten dit uiteen middels een drieluik.


Overtuiging 1: Samen spelen leidt tot synergie


Dit is onze visie: Samen spelen leidt tot synergie. En daarmee tot een groter resultaat.


Waarom wij mensen nu nog bestaan en de dinosaurus niet? Omdat wij hebben geleerd dat de beste overlevingskans uit samenwerken bestaan.

En samenwerken leidt tot geloof in jezelf.


Geloof in jezelf is niet iets dat er is. Het moet gevoed worden door de externe wereld.

Het was je opvoeder die je overtuigde dat je kont fietsen, waardoor je doorging totdat je het kon. Het was je geliefde die zei hoe mooi je was, waardoor je nog meer ging stralen. Het was die leidinggevend die je vertrouwen schonk in je nieuwe functie. Geloof in zelf kan pas ontstaan, wanneer deze gevoed wordt door anderen die in jou geloven. We hebben de ander nodig. We moeten het samen doen.


Geloof in zelf is de basis voor zelfeffectiviteit.

En deze wordt gevoed door ervaringen, omgevingsfactoren en sociale factoren.

Geloof in zelf kan daarom alleen bestaan in relatie tot de/het ander(e).

Of te wel: Participatie.


Participatie wordt vergroot door iets te doen wat als leuk wordt ervaren.

Daarom onze visie: samen spelen leidt tot synergie.


''Een spel is een activiteit, buiten de gewone dagelijkse bezigheden, waaraan een of meer mensen - of bij uitbreiding andere diersoorten - deelnemen, als vermaak en/of om een of meer vaardigheden of talenten ten volle te benutten of te vergroten.''

Spel is bij uitstek de methodiek om synergie te vergroten.

De Amerikaanse psychiater Lenore Terr, auteur van het boek Beyond love and work: why adults need to play (1999), definieert spelen als ‘een activiteit met plezier als grootste doel’.

We zien dat spelen voor volwassenen vooral aantrekkelijk wordt, wanneer er wat te winnen valt. (Daarom kunnen Phileas Fit deelnemers ook echte prijzen winnen.) Maar er is meer winst te halen door te spelen;


Spelen helpt je de wereld anders te bekijken

Door interactie met anderen, leren we van anderen. Op die manier komen we in aanraking met andere emoties, reacties en handelingen. Spelen verruimt hiermee onze kijk op de wereld.


Spelen helpt om beter te communiceren

Binnen een spel is communicatie belangrijk. Wat zijn de spelregels? Hoe dien je jezelf te gedragen? Fair play is hier een mooi voorbeeld van. Hierbij gaat het om zowel verbale- als non-verbale communicatie.


Spelen helpt te focussen

Wie kent niet het gegeven dat je zo verliest in een spel dat je tijd en ruimte lijkt te vergeten. Spelen is bij uitstek een manier om in flow te geraken. Je bent zo gefocust op het spel, dat er geen afleiding meer mogelijk is. Hoe meer flow we ervaren, hoe groter ons zelfvertrouwen wordt (Csikszentmihalyi).


Spelen om positiviteit te vergroten

Door (rollen)spellen kan je visualiseren wat jij wilt. Daarmee ruimte makend voor de mogelijkheden, waar je in 'realiteit' niet in gelooft. Hierdoor is het mogelijk angsten onder ogen te komen en negatieve gevoelens te kanaliseren.


Spelen en leren

Door kennis te gieten in opdrachten of een spel, wordt de kennis toegepast. Toegepaste kennis is volgens Charles Jennings verantwoordelijk voor 70% van ons leren. Challenges en opdrachten stimuleert het creatief denken. En creatief denken leidt tot pro-activiteit.


Spelen is voor Phileas Fit de manier om tot resultaten te komen.

We hoeven mensen niet te vertellen wat ze wel en niet moeten doen.

Laten we ze ervaren wat de voordelen zijn van gezond gedrag.


Door gezond gedrag leuk te maken.51 weergaven0 opmerkingen