Focus op ervaring in plaats van focus op instructie (en wat dat verschil oplevert)Inleiding

Voor werkend Nederland is de manier van leren in de loop van de jaren verandert. Dit nieuwe leren is net als het nieuwe werken tijd- en plaats onafhankelijk. Het nieuwe leren gaat er van uit dat werknemers zich continu kunnen ontwikkelen en daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Een manier van het nieuw leren is meer focus op eigen ervaring dan op instructie. Werknemers leren 70% uit eigen ervaring en 30% uit interactie en instructie. Leren vanuit eigen ervaring is dus veel effectiever


Help mij het zelf te doen

Dat is een typische Montessoriaanse uitspraak. Maria Montessori ontwikkelde een onderwijsmethode waarbij kinderen zichzelf ontwikkelde in een omgeving die zelfontplooiing bevorderde. Motivatie hiervoor komt uit het voeden van ontwikkelen van eigen ervaring om te willen leren. Een Montessori Leerkracht legt uit aan het kind en laat het kind zelf ervaren hoe hij het geleerde kan toepassen. Deze ervaring versterkt de leerling om door te leren en zich te ontwikkelen.


Focus op instructie; Instructie vanuit de ervaring van de instructeur (Doen instructie)

De meest traditionele gebruikte manier van leren is de ‘Doen-instructie’. Je vertelt iemand dat wat hij niet (meer) moet doen of juist dat wat hij (meer) moet gaan doen in een gegeven situatie en vervolgens probeert de ander deze instructie(s) gedurende zijn uitvoering zo goed mogelijk uit te voeren. Wat blijkt: deze instructieve en sturende ‘Doen-instructies’ leiden vaak niet tot betere maar juist tot mindere prestaties.


Dat valt als volgt te verklaren. De ‘Doen instructie’ is gebaseerd op dat jij de ander iets wil leren met jouw ervaring en kennis als uitgangspunt. Je gaat er dus vanuit dat jouw ervaring ook werkt voor degene die je de instructie geeft. Degene die deze instructie op deze manier gaat uitvoeren zal constant in een situatie zitten ven be- en veroordelen of hij/zij het wel goed doet. De Doen instructie zorgt voor twijfel en weerstand bij degene die hem uitvoert. Hij/zij wil namelijk leren en is in verwarring bijvoorbeeld omdat de instructie verkeerd begrepen is, misschien wel foutief is of is verwarrend bij teveel of te weinig instructies. De ‘Doen instructie’ kan niet aansluiten bij het niveau van de uitvoerder en te weinig of teveel uitdaging hebben.


Focus op ervaring met ‘Bewustzijn instructies Als een instructie geen ervaring van de uitvoerder inhoudt maar de uitvoerder uitdaagt om zelf aan de slag te gaan spreek je van bewustzijn instructies. Hierbij laat je de uitvoerder zelf ervaren en door vraagstelling en coaching zelf meedenken hoe hij vanuit de instructies het beste kan uitvoeren. De uitvoerder focust zich puur en alleen zijn aandacht op wat er daadwerkelijk gebeurt (Bewustzijn ervaring) in plaats van wat er zou moeten gebeuren ( Doen instructie). Je houdt je dan puur bezig met leren van je eigen ervaring. Deze manier is vrij van twijfel, frustratie en ontmoediging. Dit leidt uiteindelijk tot een meer natuurlijke en effectievere manier van leren en veranderen.


Kolb

Ervaringsgericht leren is een leerstijl van Kolb. Deze leerpsycholoog en pedagoog uit de VS is bekend geworden m.b.t. leerstijlen en de leercyclus[1] [2] . Kolb legt uit dat iedere persoon een persoonlijke leerstijl heeft. Kolb onderscheid 4 persoonlijke leerstijlen; doener, bezinner, denker en beslisser. Kolb is van mening dat onderwijs vaak te beperkt is in het gebruik van leermethoden. Hierdoor krijgen leerlingen alleen les volgens de stijl die past bij hun vakgebied of volgens de stijl die de docent het makkelijkst vindt. Hij vindt dat iedereen alle stijlen zou moeten beheersen. In het werkveld kan meer bereikt worden als er rekening gehouden wordt met de persoonlijke leerstijlen van de werknemers in plaats van algemeen vakgerichte instructies geven.


Phileas is voorstander van focus op ervaring

De Phileas reis is puur gebaseerd op focus op ervaring. Dat maakt de reis ook zo effectief. Deelnemers ervaren vanaf dag één hoeveel zij met hun eigen invloed resultaten behalen. De reis wordt door coaches begeleid die alles uit de deelnemers haalt om om zo hun eigen effectiviteit te vergroten. Iedereen stapt in op zijn eigen niveau en leert met veel plezier. Maria Montessori zou trots zijn op ons.


Meer weten? Neem gerust contact met ons op!


Kitty Atsma-Ansems

kitty@phileas.fit

www.phileas.fit

44 weergaven0 opmerkingen