Alleen mensen zijn niet te vervangen door een app

Bijgewerkt op: 2 nov. 2021


Het bedrijf van de toekomst heeft een bedrijfscultuur dat mensen op de eerste plaats zet. Want het zijn mensen die de fundering zijn voor een sterk en gezond bedrijf. Er zijn tech oplossingen voor techniek, strategieën en financiën.

Alleen mensen kan je niet vervangen door een app. Zet jouw organisatie de werknemers op de eerste plaats? Waarom is dat van belang? Hoe zet je de eerste stappen?


In de competitieve alfa wereld van het bedrijfsleven geldt nog altijd: profit first. Financiële groei als belangrijkste graadmeter voor een gezond bedrijf. Een schouderklop voor harde resultaten. Ook al gaat dat vaak ten koste van het welbevinden van medewerkers. Covid-19 heeft blootgelegd wat al lange tijd aan het sudderen is; werknemers die afstevenen op een burn-out, het gevoel los gekoppeld te zijn van de basis behoeftes, eenzaamheid en isolatie.


Uit een onderzoek van Harvard Business Review (februari 2021), waar 1500 mensen uit 46 landen aan meededen komt onder andere het volgende naar voren:

  • Een daling van 85% op het algemeen welbevinden, wat voor 50% wordt veroorzaakt door mentale issues.

  • Een daling van 89% op het werk gerelateerd welbevinden, 50% veroorzaakt door verhoogde werkdruk en gestelde werk gerelateerde eisen.

(NB: 25% van de ondervraagde geeft aan een verbeterde welbevinden te ervaren.)


People before profit

We kunnen er niet om heen; als we aan een toekomst gericht bedrijf willen werken is het verstandig om mens en omgeving centraal te zetten. Ik kies er bewust voor om mens en omgeving als 1 geheel te zien. Zoals Carl Rogers zegt: '(mensen) zullen alleen in staat zijn zichzelf te actualiseren als hun omgeving hen ondersteunt.'

Laten we gaan voor een holistische aanpak, waarbij de leider het voortouw neemt.


Nieuw leiderschap

Volgens traditionele gedachten is een leider iemand die aangeboren eigenschappen en intelligentie heeft, die anderen niet bezitten. Het hebben van de hoogst mogelijke management diploma's ie een pre. Daarnaast kan je als leider aangewezen worden, omdat je de juiste connecties hebt. Deze leider maakt de beslissingen, voorziet het team aan informatie en speelt vooral de baas. De bedrijfscultuur is er een die gestuurd wordt vanuit angst.

Bij het nieuwe leiderschap gaat het om 2 pijlers:

  1. Beïnvloeding op een positieve manier.

  2. Mensvaardigheden (soft skills) zoals sociale vaardigheden, communicatievaardigheden, empathie, respect voor autonomie en vertrouwen.

Vanuit dit gedachtengoed kan je een een beste leider zijn, ook zonder de hoogste diplomering en/of vriendjespolitiek. Stephen Covey heeft met zijn boek De 7 eigenschappen van effectief leiderschap een mooi pad neergelegd om leiderschap anders te benaderen dan de traditionele wijze. Maar zeker ook John C. Maxwell (mijn held!) en Simon Sinek zijn voorbeelden van het nieuwe leiderschap.


Transitie

Onlangs gaf Nike HQ haar medewerkers een week vrij. In het belang van mentale fitheid. Senior manager Matt Marrazzo zegt: 'Het is niet alleen een week vrij voor het team ... het is een erkenning dat we prioriteit kunnen geven aan geestelijke gezondheid en toch werk gedaan kunnen krijgen.' Tof natuurlijk, maar ik vraag me direct af wat er gedaan wordt voor de store managers en verkopers? Krijgen die ook een week vrij? Of zijn die minder belangrijk? Staat vrijaf geven gelijk aan voor je mensen zorgen? Bij het nieuwe leiderschap kijk je naar alle mensen binnen de organisatie. Van schoonmaker tot directie. Omdat ze allen belangrijk zijn voor de organisatie. Maar Nike is op de goede weg denk ik. Laten we het positief bekijken, laten we het houden op transitie.


Tijd en aandacht

Als jij een betere leider wilt worden kan je nu starten.

Het begin is namelijk heel makkelijk: vraag je medewerkers met oprechte aandacht en interesse hoe het met ze gaat. Als het antwoord 'prima' is, vraag dan door. Vraag persoonlijke vragen (werk gerelateerde vragen komen tijdens het evaluatie gesprek wel aan bod). Vraag hoe jij hen kan helpen. En luister empathisch naar het antwoord. Dat wil zeggen; luister om de ander echt te willen begrijpen (in plaats van om te reageren).

Zal je direct resultaat zien? Nee. Een vertrouwensrelatie moet groeien. Het effect is echter veel duurzamer. Vergelijk het met een dieet; daarvan zie je direct resultaat. Maar ontevredenheid na het dieet komt terug. Wanneer je werkt aan gedragsverandering zal het afslanken langzamer gaan, maar het effect duurzamer.


Ten slotte

Wij willen jou graag helpen het nieuwe leiderschap te omarmen.

Daarvoor hebben wij Phileas PEP ontwikkeld.

PEP staat voor People, Engagement, Proactive. In die volgorde. PEP gaat voor fysieke, emotioneel, mentaal en sociale vitaliteitsbevordering. Het een kan namelijk niet zonder het anderen.


Mens sana in corpore sano


Wil je meer weten over Phileas Fit en/of PEP? Ik wil je graag helpen. Je mag een reactie sturen naar mira@phileas.fit of hier je vraag achterlaten.


Mira Overkleeft - de Bruin

CEO Phileas Fit

35 weergaven0 opmerkingen